ข่าวสารและกิจกรรม

news-โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมกับเว็บไซต์ ไทยชนะ.com
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมกับเว็บไซต์ ไทยชนะ.com

เพื่อผู้มาใช้บริการ ติดต่อราชการ จะมีความเชื่อมั่นด้าน...

2020-06-13 / 23

news-แผนผังอาคารเรียนและห้องประจำชั้น ปีการศึกษา 2563
แผนผังอาคารเรียนและห้องประจำชั้น ปีการศึกษา 2563

แผนผังอาคารเรียนและห้องประจำชั้น ปีการศึกษา 2563

2563-06-29 / 4

news-คณะผู้บริหารโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาลงนามในสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์มิลค์
คณะผู้บริหารโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาลงนามในสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์มิลค์

ลงนามสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด บียอนด์มิลค์

2563-07-01 / 2

news-Zoom แอปประชุม
Zoom แอปประชุม

ในตอนนี้คงไม่มี โรงเรียนไหนให้ครูและบุคลากรของตนเอง

2563-07-24 / 12

news-กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

2563-07-28 / 0

ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมบังคับ

กิจกรรม
บังคับ

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับ
ตามที่ทางโรงเรียนกำหนดให้

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับ
ตามที่ทางโรงเรียนกำหนดให้

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์

นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน

นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน

กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรม
ชุมนุม

นักเรียนต้องเลือกกิจกรรมชุมนุม
ตามที่ตนเองสนใจและมีความถนัด

นักเรียนต้องเลือกกิจกรรมชุมนุม
ตามที่ตนเองสนใจและถนัด

กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณประโยชน์

นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำไอซีที

6 ระดับชั้นเรียน
80 ห้องเรียน
3122 จำนวนนักเรียน
ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2563